עמותת "אור"העמותה הישראלית הדרוזית

להנצחת זכרו של תת אלוף מוניר סברי עמאר ז"ל, תפעל לקידום החינוך והתרבות בקרב בני העדה הדרוזית בישראל